Tietosuojaseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 mukainen GDPR tietosuojaseloste:

REKISTERINPITÄJÄ

Noitametsä , Y-tunnus 2619010-5

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Satu Tolvanen
Puhelin +358505971409
Sähköposti stooritaim@gmail.com

REKISTERIN NIMI

Noitametsän asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on ostanut Noitametsän verkkokaupasta tavaraa, palveluita, digitaalisia tuotteita tai ottanut yhteyttä asiakaspalveluun.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on noitametsa.fi verkkokaupan sekä Noitametsä toiminimen asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä voidaan käyttää myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää noitametsa.fi:n toiminnan kehittämiseen, tilastointiin sekä kohdennettuun asiakaspalveluun verkkosivuillamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää noitametsa.fi:n verkkokaupan omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Noitametsa.fi saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita kuten Postia. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi kuten Postin pakettien lähettämiseksi. Tietoja käsitellään ainoastaan noitametsa.fi asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja: Henkilön etu- ja sukunimi, Sähköpostiosoite, Postiosoite, Puhelinnumero, Tiedot käsitellyistä tilauksista, Tilausten Postin seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan noitametsa.fi:n käytössä, paitsi noitametsa.fi:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa esimerkiksi postitukseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta noitametsa.fi ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle, ellei se ole noitametsa.fi:n verkkokaupan tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista, kuten esimerkiksi Postin kanssa toimiessa.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei voimassa oleva lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää noitametsa.fi:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee noitametsan salasanasuojatulla palvelimella.

TARKASTUSOIKEUS JA TARKASTUSOIKEUDEN TOTEUTTAMINEN

Henkilöllä on henkilötietolain 26-28 § mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja noitametsa.fi kuluttaja-asiakasrekisteriin on tallennettu. Tarkistuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Noitametsä/ Satu Tolvanen. Särkisuontie 525, 71680 Pulkonkoski. Asiakkaan tulee esittää tiedon etsimiseen tarpeelliset seikat: etu- ja sukunimi.

TIEDON KORJAAMINEN

Henkilörekisteriin merkityn henkilön on mahdollista täydentää ja korjata hänestä tallennettuja tietoja. Asiakas voi täydentää tietojaan ja päivittää omia yhteystietojaan henkilötietolain 29 § mukaisesti noitametsa.fi asiakaspalvelun kautta esimerkiksi uusien yhteystietojen suhteen.

KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 30 § mukaisesti oikeus kieltää Noitametsää käsittelemästä itseään koskevia tietoja Noitametsän itsensä suorittamaa suoramarkkinointia, etämyyntiä sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kiellon voi ilmoittaa sähköpostilla stooritaim@gmail.com tai kirjallisesti osoitteeseen: Noitametsä. Särkisuontie 525, 71680 Pulkonkoski. Asiakkaan tulee esittää kiellon lisäämiseksi tarpeelliset seikat: Nimi ja osoite.